hotele

Dokumenty
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Sprawny elektroniczny obieg dokumentów dla firm Uogulniająco pojęcie to jest stosowane w odniesieniu do oprogramowania, szczególnie tego, które służy wspieraniu pracy grupowej. Oprogramowanie takie pozwala na ustalenie jakie role w procesie przetwarzania dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu wyznaczonej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów. Jako jeden z przykładów można podać realizację obiegu szkolenia w firmie.