wizerunek

pracownicy
Author: Mark Warner
Source: http://www.flickr.com
Z budowaniem, wdrażaniem i kodowaniem marki w świadomości użytkowników sieci, ściśle łączy się pojęcie marketingu internetowego. Krótko mówiąc jest to używanie Internetu w celach reklamowych, a w konsekwencji przyczyniających się do sprzedaży dóbr lub usług. Internetowe narzędzia marketingowe, czyli e-mail oraz listy wysyłkowe, reklama w sieci, biuletyny elektroniczne itp. pozwalają na bardziej interaktywną komunikację niż powszechnie stosowane metody promocji.

WWW
Author: Bull3t
Source: http://www.flickr.com
Monitoring internetu – marketingowcy na bieżąco monitorują internet, by wyszukiwać wszelkie opinie na temat przedsiębiorstwa. Badają, jakie są najczęściej wyszukiwane sformułowania, o czym dyskutują zalogowani na forach WWW i jakie oceny można znaleźć na portalach social media. Oprócz biernego badania cyberprzestrzeni, marketingowcy również inicjują i kontrolują rozmowy oraz dbają o jak najlepszy wizerunek przedsiębiorstw. Promowanie konkretnych marek oraz przedsiębiorstw wiąże się z potrzebną inwestycją w reklamę.

e-marketing
Author: flickr.com
Jest kilka dróg na próby powiększenia sprzedaży firmy i jedną z głównych jest z pewnością opracowanie kampanii marketingowej. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie instrumentów marketingowych, by ich użycie umożliwiło dotarcie do przyszłych odbiorców, którzy mogą chcieć skorzystać z oferty firmy. Przed rozpoczęciem dowolnych operacji nieodzowne jest badanie rynku, żeby kampania marketingowa była odzewem na pragnienia i przewidywania nabywców. Najlepszym produktem na opakowanie produktu przesyłanego jest tekturka. Można ją uzyskać w każdym sklepie papierniczym, ale warto się postarać o to, aby była w dość dobrym stanie.